Prečo by ste mali dať niekomu dôvod tešiť sa z Vášho televízora, ktorý dnes nie je vôbec lacný?
Alebo zo zbierky historických predmetov, či rodinných šperkov, nového počítača?
Prečo by mal niekto iný počúvať Vaše CD na Vašej Hi-Fi súprave,
alebo chodiť vo Vašich oblekoch?"
Tieto a mnohé ďalšie príčiny sú dôvodom pre správne rozhodnutie -

DAŤ SI ZABEZPEČIŤ SVOJ VLASTNÝ MAJETOK A SVOJU BEZPEČNOSŤ
alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM, alarm, ALARM,
preskoč INTRO a VSTÚP

KELCOM International s.r.o.
Bulharská 61, P.O.Box 65
830 00 Bratislava
Tel:02 443 727 36
SERVIS: 0905 860 960

http://www.kelcom-ba.sk