Slovensky      English     


Copyright © 1991- 2019
KELCOM International spol s r.o. Bratislava

Bulharská 61
P.O.Box 65
830 00 Bratislava

tel: 02 443 727 36
servis: 0905 860 960


PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI


Spoločnosť Kelcom International vznikla v roku 1969 v Kanade v meste Windsor. Hlavné sídlo firmy je naďalej v meste Windsor. Pobočky existujú v Chathame a Sarnií v Kanade, na Floride v USA, v ČR a SR. Firma sa predovšetkým špecializuje na oblasť zabezpečovacej, špeciálnej a oznamovacej techniky a reprezentuje zastúpenie rôznych výrobcov, ktorí produkujú najvhodnejšie a najkvalitnejšie zariadenie pre uspokojenie požiadaviek jednotlivých zákazníkov všetkých kategórií.

Hlavné zastúpenie KELCOM International s.r.o. pre Slovensko od roku 1991 sídli v Bratislave a v súčasnej dobe pôsobí na území SR jeho ďalších 9 zastúpení. Každé z týchto zastúpení poskytuje všetky obchodné, poradenské, projekčné, montážne a servisné služby vo všetkých oblastiach pôsobnosti našej spoločnosti. Odborná spôsobilosť týchto zastúpení je daná školeniami a odborným dohľadom špecialistov spoločnosti.

Naša spoločnosť je schopná bez akýchkoľvek problémov ako jediná na Slovensku ponúknuť svojím obchodným partnerom ucelený komplex služieb v tejto oblasti t.j. vypracovanie bezpečnostných štúdií a analýz pre objekty s najvyšším stupňom ochrany, spracovanie projektovej dokumentácie, profesionálny pracovný prístup, profesionálnu montáž a servis na najvyššej možnej úrovni, zaškolenie obsluhy a školenia v oblasti bezpečnosti, čoho nemalým dôkazom je veľká skupina našich spokojných zákazníkov a vysoký kredit spoločnosti Kelcom International s.r.o.

Spoločnosť KELCOM International s.r.o. sa zaoberá najmä systémami perimetrickej ochrany, systémami priemyselnej televízie CCTV, elektronickej zabezpečovacej signalizácie, elektronickej požiarnej signalizácie, systémami riadenia prístupu so zameraním na ochranu špeciálnych objektov, špeciálnou technikou, ktorá sa v súčasnosti stáva štandardným vybavením rôznych inštitúcií (vládnych, finančných, podnikateľských) ako ochrana pred možným únikom informácií dôverného charakteru. KELCOM International s.r.o. sa ďalej špecializuje na oblasť zabezpečovacej a oznamovacej techniky pre objekty zvláštnej dôležitosti a reprezentuje zastúpenie rôznych výrobcov, ktorí produkujú najvhodnejšie a najkvalitnejšie zariadenie pre uspokojenie požiadaviek jednotlivých zákazníkov.

Všetky spoločnosti, ktoré zastupuje Kelcom International s.r.o. na trhu majú certifikáty riadenia kvality ISO 9000 až ISO 9004. Spoločnosť KELCOM International s.r.o. je oficiálnym dovozcom výrobkov a zástupcom írskej spoločnosti EUROPLEX Technologies Ltd., nemeckého zástupcu pre Európu firmy SENSTAR-STELLAR, SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES- Divízia ALARMCOM AG, izraelskej spoločnosti MAGAL Security Systems, talianskej firmy BITRON VIDEO, je oficiálnym dovozcom výrobkov kanadskej firmy Digital Security Controls, výhradným dovozcom produktov anglických firiem PYRONIX Ltd., M&G Technology, poľskej spoločnosti SATEL, AUDIOTEL International Ltd., špeciálnej divízie Audiotel International Ltd. - SECURITY RESEARCH a INTELSEC Ltd.

Všetky produkty, ktoré ponúka naša spoločnosť boli testované Odborom ochrany objektov Policajného prezídia SR a boli zaradené do najvyššej kategórie 2, ktorých použitie je bez obmedzení. Komponenty obsahujú vlastný digitálny komunikátor, certifikáty o povolení na pripájanie do verejnej telekomunikačnej siete, ktoré vydal Telekomunikačný úrad SR so sídlom v Banskej Bystrici. Označenie o certifikácii je možné nájsť na každom nami dodanom produkte.

Spoločnosť KELCOM International s.r.o. na Slovensku realizovala v uplynulom období zákazky rôzneho charakteru. Realizovala dodávku špeciálnych systémov pre MV SR a spolu s videosystémami a zabezpečovacou technikou bola vybraná ako dodávateľ systémov pre objekty ÚV SR, MZV SR v zahraničí a čerpacích staníc OMV Slovensko, Tauris a.s. Rimavská Sobota. Ďalej sa naša spoločnosť podieľala na zabezpečení najvyššieho stupňa ochrany (ústredňa Aplex a kamerový systém Grundig) Vodného diela Gabčíkovo a inštalovala systém Perimitrax pre MO SR. Ročne nainštalujeme priemerne 650 objektov.

Disponujeme dostatkom pracovníkov a dostatočným materiálnym a technickým vybavením na požadovanej úrovni pre vykonávanie všetkých našich činností pri najvyššom stupni bezpečnosti montážnych a servisných činností. Naši pracovníci disponuju osvedčenim NBÚ. Garancia kvality inštalácie všetkých systémov je taktiež daná pravidelnými školeniami našich technikov a inžinierov priamo u výrobcov a taktiež mnohoročným pôsobením na slovenskom trhu.