Slovensky      English     


Copyright © 1991- 2018
KELCOM International spol s r.o. Bratislava

Bulharská 61
P.O.Box 65
830 00 Bratislava

tel: 02 443 727 36
servis: 0905 860 960


REFERENCIE SPOLOČNOSTI


Pôsobenie spoločnosti KELCOM International spol. s r.o. na slovenskom trhu možno doložiť spokojnosťou jej zákazníkov, prejavujúcou sa rastúcim obratom a zvýšeným počtom inštalácií. Ročne hlavné zastúpenie a jednotlivé pobočky zrealizujú zabezpečenie a ochranu okolo 650 objektov rôzneho charakteru.

Najvýznamnejší klienti bez porušenia Zák.č.215/2004 o ochrane utajovaných skutočností realizované spoločnosťou KELCOM International Slovensko:


- Úrad vlády SR - ČS OMV Slovensko
- Správa zariadení Úradu vlády SR - Ministerstvo obrany SR
- Ministerstvo kultúry SR - EKOPLYN Bratislava
- Čokoládovne Senica - Správa kultúrnych zariadení MK SR
- Ministerstvo hospodárstva SR - SLOVDRINK Trnava
- Účelové zariadenie Úradu vlády v Piešťanoch - PROTHERM Skalica
- Policajný objekt SPŠ PZ Pezinok - ČS Slovnaft
- INSTEL a.s. Poprad - SAM Myjava
- TAURIS a.s. Rimavská Sobota - Rezidencia amerického Ambasádora
- Hotel Zlatý Býk Rimavská Sobota - Slovenské telekomunikácie Senica
- Policajný objekt OV PZ Banská Bystrica - Podporné objekty AE Mochovce
- Strategické zásoby ropy - Vodné dielo Gabčíkovo
- Autosalón OPEL Banská Bystrica - Železiarne Podbrezová
- Autosalón BMW Banská Bystrica - TATRACREDIT Poprad
- Autosalón HONDA Banská Bystrica - TATRAVAGÓNKA Poprad
- WHIRLPOOL Poprad - SACHSENRING Poprad
- JEDNOTA Poprad - PPA Control Bratislava
- SNG Kaštieľ Strážky - NAFTA Gbely
- TATRA Banka Bratislava - Sociálna poisťovňa Nové Zámky
- Istrobanka Poprad - Daňový úrad Nitra
- Dopravná banka Banská Bystrica - Daňový úrad Nové Zámky
- Dopravná banka Zvolen - Daňový úrad Myjava
- City Bank Banská Bystrica - Okresný úrad Senica
- AG Banka Holíč - Okresný úrad práce Senica
- Komunálna banka Myjava - OVS Myjava
- AG Banka Dunajská Streda - AG Banka Nové Zámky
- Obecný úrad Marianka - Oravský Zámok
- Poľnobanka Nové Zámky - Obecný úrad Záhorská Bystrica
- ČSOB Košice - Obecný úrad Rovinka
- ČSOB Poprad - Štátny zdravotný ústav Bratislava
- Poštová banka Poprad - ČS Slovnaft Benzinol
- Poľnobanka Poprad - Spoločnosť AMWAY
- Polyfunkčný dom RYAWA - Polyfunkčný dom SLOVPEX
- Polyfunkčný dom SOFTIP - Ministerstvo vnútra SR
- Inštitút pre verejné otázky Bratislava

Okrem týchto objektov a klientov spoločnosť KELCOM International zrealizovala množstvo projektov, ktorých zoznam nemôže byť uverejnený s ohľadom na charakter týchto objektov a zákazok z radu bežných realizácií, ktorých má v súčasnosti na Slovensku približne 7000 komplexne zrealizovaných.