Slovensky      English     


Copyright © 1991- 2018
KELCOM International spol s r.o. Bratislava

Bulharská 61
P.O.Box 65
830 00 Bratislava

tel: 02 443 727 36
servis: 0905 860 960


ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI


Naša spoločnosť sa skladá z niekoľkých úrovní, pričom každá úroveň sa zaoberá konkrétnymi úlohami v rámci zabezpečovacej techniky.Divízia bezpečnostných technológií
 • Komplexná starostlivosť o majetok zákazníka
 • Elektronická poplachová signalizácia na hlásenie narušenia
 • Elektronická protipožiarna signalizácia
 • Prístupové a dochádzkové systémy
 • Kamerové systémy
 • Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
 • Systémy ochrany tovaru
 • Obvodová perimetrická ochrana
 • Expertná činnosť, poradenstvo, projektovanie bezpečnostných systémov
 • Analýza rizík posúdi riziká, ktoré Vášmu majetku hrozia, odporučí optimálne technické a cenové riešenia


Divízia špeciálnej techniky a bezpečnostných analýz
 • Elektronické zariadenia proti úniku informácií
 • Detekcia rádiových "ploštíc"
 • Telefónne scramblovanie
 • Náradie na vyhľadávanie
 • Detektor nelineárnych prechodov
 • Zariadenie na kontrolu káblov
 • Plánovanie ochrany
 • Semináre
 • Kontrola miestností
 • TSCM vyhľadávanie
 • Bezpečnostná poradenská linka


Oddelenie revízií a servisu
 • Zabezpečí okamžitý servisný zásah a obnovu funkčnosti systému
 • Zhromažďovanie technických údajov na servisné účely zabezpečuje diaľkový monitoring


Oddelenie školení
 • Spracovanie bezpečnostných projektov a smerníc
 • Rozširovanie vedomostí zákazníkov
 • Poradenstvo
 • Školenia užívateľov


Veľkoobchodné oddelenie
 • Zodpovedá za veľkoobchod, ktorým sa naša spoločnosť zaoberá ako oficiálny dovozca viacerých systémov.
 • Zodpovedá za kontakty medzi spoločnosťou a našimi ďalšími distribútormi, ako aj za stav skladových zásob.


Ekonomické oddelenie
 • Zodpovedá za financie spoločnosti, správne faktúrovanie, finančné vzťahy so zákazníkmi.

Spoločnosť KELCOM International s.r.o. na Slovensku zamestnáva priemerne 150 zamestnancov, z toho 12 manažérov, 45 inžinierov projektantov, 70 technikov a 23 administratívnych pracovníkov.