Slovensky      English     


Copyright © 1991- 2019
KELCOM International spol s r.o. Bratislava

Bulharská 61
P.O.Box 65
830 00 Bratislava

tel: 02 443 727 36
servis: 0905 860 960


Kontaktujte nás


KELCOM International spol. s r.o.
Bulharská 61
P.O.Box 65
830 00 Bratislava

Tel.: 02/ 443 727 36

SERVIS: 0905 860 960


Vchod sa nachádza od ulice Spoločenská