ÚVOD

Spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava je spoločnosť s viac ako 27-ročnými skúsenosťami na slovenskom trhu zabezpečovacej techniky. Firma KELCOM bola založená v roku 1969 v Kanade, pričom na slovenský trh vstúpila v roku 1991 ako samostatná spoločnosť. Hlavné zameranie spoločnosti od jej vzniku ostalo nezmenené, t.j. prinášať svojim klientom najnovšie technické prostriedky pre zabezpečenie objektov, majetku a osôb spolu so špeciálnymi službami útočnej techniky.

Spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava je držiteľom Licencie na prevádzkovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva Policajného Zboru  MV-SR. Táto licencia je oprávnením na inštaláciu a servis bezpečnostných systémov.

Spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava už od svojho vzniku na Slovenskom trhu spĺňa všetky podmienky priemyselnej bezpečnosti Národného Bezpečnostného Úradu (NBÚ) čo potvrdzuje certifikát o priemyselnej bezpečnosti

Naša spoločnosť je schopná ponúknuť ucelený komplex služieb v oblasti bezpečnostných technológií t.j. vypracovanie bezpečnostných štúdií a analýz pre objekty s najvyšším stupňom ochrany, spracovanie projektovej dokumentácie, profesionálny pracovný prístup, inštalácia profesionálnej techniky,  profesionálnu montáž a servis na najvyššej možnej úrovni, zaškolenie obsluhy a školenia v oblasti bezpečnosti, čoho nemalým dôkazom je veľká skupina našich spokojných zákazníkov a vysoký kredit spoločnosti KELCOM International spol. s r.o. Bulharská 61, Bratislava

Naša spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava má niekoľko útvarov ktoré sa špecializujú najmä systémami perimetrickej ochrany, kamerovými systémami CCTV, elektronickej zabezpečovacej signalizácie EZS, elektronickej požiarnej signalizácie EPS, systémami riadenia prístupu so zameraním na ochranu špeciálnych objektov, špeciálnou technikou, ktorá sa v súčasnosti stáva štandardným vybavením rôznych inštitúcií (vládnych, finančných, podnikateľských) ako ochrana pred možným únikom informácií dôverného charakteru.

KELCOM International spol. s r.o. Bratislava sa ďalej špecializuje na oblasť zabezpečovacej a oznamovacej techniky pre objekty zvláštnej dôležitosti a reprezentuje zastúpenie rôznych výrobcov, ktorí produkujú najvhodnejšie a najkvalitnejšie zariadenie pre uspokojenie požiadaviek jednotlivých zákazníkov.

Klientmi spoločnosti KELCOM International spol. s r.o. Bratislava sú viaceré, štátne aj súkromné organizácie rôzneho zamerania, ktorým sme poskytli produkty či už zabezpečovacej techniky, špeciálnej techniky alebo služby s touto technikou spojené.

Disponujeme dostatkom odborných pracovníkov a dostatočným materiálnym a technickým vybavením na požadovanej úrovni pre vykonávanie všetkých našich činností pri najvyššom stupni bezpečnosti montážnych a servisných činností. Naši pracovníci disponujú osvedčením NBÚ (Národný Bezpečnostný Úrad). Garancia kvality inštalácie všetkých systémov je taktiež daná pravidelnými školeniami našich technikov a inžinierov priamo u výrobcov a taktiež mnohoročným pôsobením na slovenskom trhu.