NAŠE SLUŽBY / ŠPECIÁLNE KAMEROVÉ SYSTÉMY

V rámci kamerových systémov spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava dodáva a inštaluje rôzne špeciálne aplikácie ako:

  • Dohľadové a monitorovacie systémy, videosteny a systémy PCO – umožňujú monitorovanie veľkého množstva kamier a IP zariadení.
  • Mobilné systémy - zariadenia určené na monitorovanie dopravných prostriedkov a rôznych strojov
  • Systémy pre STK a EK – certifikované kamerové systémy inštalované podľa zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prináša legislatívne zmeny v oblasti technickej a emisnej kontroly.
  • Systémy rozpoznávania EČV vozidiel
  • Parkovacie systémy – systémy pre organizáciu parkovania vozidiel
  • Meranie rýchlosti na cestných komunikáciách – meranie rýchlosti vozidiel od 10km/h až do 250km/h
  • Monitoring podvozkov vozidiel – kamerový systém monitorujúci podvozok prechádzajúcich vozidiel do rýchlosti 50km/h maximálnej hmotnosti 50 ton
  • Systémy do výbušného prostredia a termo kamery – systémy do náročných podmienok