NAŠE SLUŽBY / EVAKUAČNÉ SYSTÉMY

Evakuačný rozhlas sa inštaluje predovšetkým do veľkých objektov a súži pre bezpečnú evakuáciu osôb z objektu. Informovanie užívateľov môže vykonať obsluha (poverená osoba) alebo sú do reproduktorov prehrávané vopred nahovorené poplachové správy. Nami inštalované systémy ktoré slúžia na evakuáciu osôb spĺňajú prísne normy EN54 a STN EN60849...

Evakuačný rozhlas je možné využiť aj ako hlasovú signalizáciu požiaru, hlasový informačný systém, hudobné ozvučenie priestoru, jednoduché ozvučenie priestoru pri podujatiach, domáci rozhlas...