NAŠE SLUŽBY / ŠPECIÁLNA TECHNIKA

Spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava je oficiálnym a výhradným zástupcom svetových firiem pôsobiacim vo výskume, vývoji a výrobe špeciálnych zariadení určených na zamedzenie úniku dôverných informácií, resp. na odhaľovanie odposluchových zariadení a na boj proti organizovanému zločinu, terorizmu, špionážnymi systémami.

Práve v oblasti špeciálnej techniky sme jedna z mála slovenských spoločností, ktoré túto činnosť vykonávajú a sme jediná slovenská spoločnosť, ktorá túto činnosť prevádza v spolupráci s produktmi britských výrobcov AUDIOTEL International Ltd., divízia Audiotel Int. spoločnosť Security Research Ltd. a M&G Technology Ltd. na základe certifikátov o výhradnom zastúpení v Slovenskej republike.   

Spoločnosť AUDIOTEL International a Security Research sú svetovým lídrom vo výskume, vývoji a výrobe špeciálnych zariadení pre detekciu odposluchových zariadení a zariadení určených pre spravodajské služby. Ich produkty využíva väčšina štátnych subjektov v zahraničí, či už vládne, vojenské alebo policajné zložky.    

Spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. spolupracuje so spoločnosťou AUDIOTEL International od začiatku vzniku, pričom samotný certifikát o výhradnom zastúpení SR sme dostali v roku 1995, čo bolo spôsobené dlhodobým „testovaním“ serióznosti našej spoločnosti, technických možností a služieb, ktoré poskytujeme naším partnerom. Práve náš prístup priniesť kvalitné produkty a služby naším partnerom nás predurčil k tomu, že dnes ako jediná spoločnosť na Slovensku sme autorizovaní na predaj a poskytovanie služieb špeciálnej techniky od spoločnosti AUDIOTEL International.

Klientmi spoločnosti KELCOM International spol. s r.o. Bratislava sú viaceré, štátne aj súkromné organizácie rôzneho zamerania, ktorým sme poskytli produkty či už zabezpečovacej techniky, špeciálnej techniky alebo služby s touto technikou spojené. Z dôvodu utajeného charakteru nie je možné však tieto zverejniť.

V ponuke spoločnosti KELCOM International spol. s r.o. Bratislava sa špeciálna technika delí na dve kategórie. Na obrannú techniku a útočnú techniku. Obe tieto kategórie špeciálnej techniky sa využívajú predovšetkým na boj proti organizovanému zločinu, terorizmu, aktivistom, novinárom a proti úniku strategicky dôverných informácií.

Obrannou technikou sa rozumie vyhľadávacia technika slúžiaca na odhalenie zariadení pre únik dôverných informácií. Do obrannej techniky patria detekčné zariadenia, zariadenia pre rádiové rušenie priestoru, generátory šumu proti odposluchu z vonkajšieho priestoru, taktiež zariadenia pre kontrolu poštových zásielok, skrytý monitoring a pod.

Útočnou technikou sú prevažne zariadenia určené na monitorovanie priestoru. Patria sem mikrofóny, kamery, nahrávacie systémy audio/video signálu, audio vysielače (ploštice), video vysielače, odposluchové zariadenia (bezdrôtové, po káblových vedeniach, odposluch cez steny), zariadenia na prenos signálu, kódovanie prenosu a pod.