REFERENCIE

Najvýznamnejší klienti a objekty /uvedené bez porušenia zákona o štátnom tajomstve/ realizované spoločnosťou KELCOM International spol. s r.o.:

 • Úrad vlády SR
 • Ministerstvo obrany SR, Bratislava
 • Policajný objekt SPŠ PZ Pezinok           
 • Policajný objekt OV PZ Banská Bystrica            
 • ČS OMV Slovensko
 • ČS Slovnaft
 • Strategické zásoby ropy
 • Podporné objekty AE Mochovce
 • Nafta Gbely
 • Rezidencia US Ambasádora   
 • Správa kulturnych zariadení MK SR
 • Vodné dielo Gabčíkovo   
 • ČSOB Poprad
 • Čokoládovne Senica
 • Oravský Zámok 
 • Obecný úrad Marianka           
 • Obecný úrad Rovinka
 • TAURIS a.s. Rimavská Sobota        
 • Hotel Zlatý Býk Rimavská Sobota                
 • Bytové domy v správe H-Probyt
 • Bytové domy v správe ETP Managment
 • Bytový dom Záhradnícka 23, Bratislava
 • Bytový dom Podunajská 27-31 - Garáže
 • Kancelárie DUVYSTAV
 • Advokátska kancelária LECTURING
 • PPA Control, Bratislava
 • PPA Energo, Bratislava    
 • KASICO a.s., Bratislava       
 • Green Bike, Bratislava
 • Pizzeria Giamo, Bratislava  
 • Skládka a triedenie odpadu FCC, Zohor
 • Triedenie odpadu Recopap, Bratislava
 • Carl Zeiss Slovakia, Trnava               
 • Stanice STK a PEK na Slovensku
 • Herne a kluby Top Game                              
 • Solárne Elektrárne v Maďarsku
 • Domy a byty súkromných osôb

Okrem uvedených objektov a klientov spoločnosť zrealizovala množstvo projektov, ktorých zoznam nemôže byť uverejnený s ohľadom na charakter týchto objektov a zákaziek.