NAŠE SLUŽBY

Elektronické zabezpečovacie systémy EZS – dostupné sú EZS pre všetky typy objektov so širokou škálou variácií. Samozrejmosťou je dohľad cez pult centrálnej ochrany PCO, zasielanie SMS alebo ovládanie pomocou aplikácie.

Kamerové systémy CCTV – v ponuke sú výhradne  moderné systémy s digitálnym spracovaním videosignálu technológiou prenosu IPHDCVI s možnosťou sledovania kamier cez mobilnú aplikáciu.

Kamerové systémy pre STK a EK – ponúkaný certifikovaný systém STK TSS je komplexné riešenie navrhnuté podľa vyhlášky s použitím značkových komponentov. Spoločnosť KELCOM International a TSS Group Vám garantuje 24 hodinovú skladovú dostupnosť celého systému v prípade poruchy.

Špeciálne kamerové systémy – v rámci kamerových systémov spoločnosť dodáva a inštaluje rôzne špeciálne aplikácie ako sú dohľadové a monitorovacie systémy, mobilné systémy, parkovacie systémy, monitorovanie podvozkov vozidiel, systémy rozpoznávania EČV vozidiel...

Elektronické požiarne systémy EPS – inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť vážnemu ohrozeniu životného prostredia.

Evakuačné systémy – inštalujú sa predovšetkým do veľkých objektov a slúžia pre bezpečnú evakuáciu osôb z objektu.

Prístupové systémy - systémy kontroly vstupu SKV, evidencia dochádzky – riešia problematiku evidencie dochádzky zamestnancov, zabezpečenie kontroly priestorov a evidenciu pohybu oprávnených osôb na vysokej technickej úrovni.

Zváranie optických vlákien, optické vedenia - v súčasnosti sa aj v bezpečnostných systémoch kladú vysoké požiadavky na prenosovú kapacitu dátových vedení. Preto sú optické vedenia ideálnou voľbou pre prenos veľkého množstva dát a zároveň sú odolné voči rušivým vplyvom. 

Špeciálna technika - spoločnosť je oficiálnym a výhradným zástupcom svetových firiem pôsobiacim vo výskume, vývoji a výrobe špeciálnych zariadení určených na zamedzenie úniku dôverných informácií, resp. na odhaľovanie odposluchových zariadení a na boj proti organizovanému zločinu, terorizmu, špionážnym systémom.

Kontrola priestorov - spočíva v meraní a diagnostike všetkých signálov nachádzajúcich sa miestnosti. Detailnou kontrolou prejdú všetky rádiové signály, metalické vedenia (rozvody 230V, telefónne linky po ústredňu, PC siete...) a štruktúra stien.