NAŠE SLUŽBY / ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY EZS

V oblasti elektronických zabezpečovacích systémoch EZS inštalujeme kvalitné bezpečnostné systémy od renomovaných svetových výrobcov:

 • DSC
 • Satel
 • Bosh
 • a iné (podľa špecifikácie objektu)

Elektronické zabezpečovacie systémy majú širokú škálu konfigurácii a použitia. Najdôležitejšie delenie elektronických zabezpečovacích systémov je na drôtové a bezdrôtové systémy, prípadne ich kombinácia.  

Ďalej Elektronické zabezpečovacie systémy delíme podľa typu konfigurácie pre malé, stredné, veľké objekty a objekty špecifického zamerania.

Základným prvkom každého Elektronického zabezpečovacieho systému EZS je ústredňa, ovládací panel, siréna a detektor pohybu. Ďalšie prvky ako komunikátor, detektor otvorenia dverí/okien, detektor trieštenia skla bývajú už v dnešnej dobe štandardom ale samozrejme v závislosti od špecifikácie objektu a požiadaviek investora.

Elektronické zabezpečovacie systémy EZS vieme rozšíriť o mnoho ďalších prvkov ako napríklad:

 • detektory pohybu rôzneho charakteru
 • detektory úniku plynu
 • detektory zaplavenia
 • detektory požiaru
 • mikrovlnné detektory
 • perimetrické detektory
 • IP/GSM/GPRS komunikátory
 • Grafické nadstavby
 • a iné..

V rámci zabezpečenia obvodu pozemku takzvanej perimetrickej ochrany inštalujeme predovšetkým:

 • infra bariéry rôzneho prevedenia
 • mikrovlnné bariéry
 • detekčný kábel do zeme
 • detekčný kábel na oplotenie s možnosťou lokalizácie narušenia
 • otrasové snímače perimetrického systému

Perimetrický systém slúži predovšetkým na ochranu obvodu pozemku ešte pred priamym vniknutím páchateľa do objektu. Perimetrický systém sa najčastejšie kombinuje s elektronickým zabezpečovacím systémom EZS a kamerovým systémom CCTV. 

V dnešnej dobe je už samozrejmosťou komunikácie a ovládania bezpečnostných systémov pomocou mobilného telefónu a aplikácie. Nami dodávané systémy nie sú výnimkou.

Elektronické zabezpečovacie systémy EZS je možné kombinovať s perimetrickou ochranou, prístupovým systémom, kamerovým systémom alebo s dochádzkovým systémom.

Elektronické zabezpečovacie systémy EZS vieme pripojiť na pult centrálnej ochrany PCO súkromných spoločností aj štátnej Polície SR